ZÁPIS


OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2021/2022

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí  si zákonní zástupci vyzvednou osobně v MŠ od 31.5.2021 - 3.6.2021 včetně - po telefonické domluvě s ředitelkou MŠ.
Datum zveřejnění: 26.5.2021

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ ŘEPICE 

pro školní rok 2021/2022

Ředitelka MŠ stanovila termín zápisu od 2. května 2021 do 16. května 2021

Osobní přítomnost je podmíněna sjednáním individuální schůzky na určený čas!!!

Telefon: +420 724 358 384 - Jolana Tůmová-ředitelka školy

Individuální schůzky (vždy jen jeden zákonný zástupce + dítě) budou organizovány pomocí telefonického rezervačního systému a vstup do školy bude umožněn pouze při dodržení všech platných hygienických opatření.

Zákonný zástupce do MŠ doručí:

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání + příloha - Prohlášení zákonných zástupců dítěte
  • Rodný list dítěte (prostá kopie)
  • Evidenční list (EL)
  • Doloží řádné očkování dítěte (neplatí pro děti, které plní povinné předškolním vzdělávání a dosáhly do 31.8.2021 pěti let) - lze vyžádat u obvodního dětského lékaře po telefonické domluvě, nebo vyplnit v EL.

V případě, že nelze zajistit potvrzení dětského lékaře ohledně očkování, je nutné doložit čestné prohlášení (formulář najdete na stránkách MŠ), že je dítě řádně očkováno a přiložit kopii očkovacího průkazu.

Dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy: ID: h5sxubv
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem odeslat na email školy: msrepice@seznam.cz
  • poštou na adresu MŠ: Mateřská škola Řepice, Řepice 173, 386 01 Strakonice
  • osobní podání - v zalepené obálce s nápisem ,,ZÁPIS" vhodit do naší poštovní schránky umístěné na vstupní brance před vchodem do MŠ
  • osobní podání ve škole - při individuální schůzce ředitelky a zákonného zástupce - TAKTO JEN PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ NA KONKRÉTNÍ ČAS!!

V případě jakýchkoli dotazů Vám jsme k dispozici na telefonu: 724 358 384 a emailové adrese: msrepice@seznam.cz


TISKOPISY KE STAŽENÍ