O NÁS


MOTTO:

"VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJI ZNÁT…..

o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být,.…. JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLCE."

(Robert Fulghum)


Naše Mateřská škola se nachází v malé krásné jihočeské vesničce Řepice nedaleko okresního města Strakonice, což vnímáme jako velkou výhodu v možnosti návštěv různých společenských, kulturních a sportovních akcí.

MŠ je jednotřídní s kapacitou 21 dětí - heterogenní kolektiv.

Budova MŠ je přízemní, jedná se o multifunkční místnost, která slouží jako herna, jídelna a odpočinková místnost. Součástí budovy je dále kuchyňka (výdejna jídla), šatny dětí, šatna zaměstnanců, ředitelna, umývárny se sprchou a WC pro děti, sprcha a WC pro zaměstnance.

Strava je do MŠ dovážena ze školní kuchyně VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Plánkova 1132, STRAKONICE. Kuchyně dováží jídlo i do dalších MŠ, samozřejmě dodržuje spotřební koš a dodává nám vhodnou a vyváženou stravu pro vaše děti.

Škola je propojena s multifunkčním sálem Ratejna - budova OÚ, který využíváme při akcích školy (karnevaly, slavnosti, divadýlka...). Ve vesnici jsou vybudována dětská hřiště, která s dětmi využíváme při pobytu venku - nejoblíbenější u dětí je "Pastelkové hřiště", kde je k dispozici i malé lezecké centrum.

Nespornou výhodou školy je blízkost přírody - lesy, kopce, rybník. U dětí se snažíme především rozvíjet vztah k přírodě, jejich environmentální povědomí. Učíme je o přírodu pečovat, vážit si jí, chránit. Pohyb ve volné přírodě umožňuje dětem zdravý růst. Naprosto přirozeně si pak uvědomí, že příroda je neoddělitelnou součástí jejich života, váží si jí, milují a jsou ochotny ji chránit. 


Co je naším cílem a o co se v naší MŠ snažíme?


HRA = ZÁKLAD 

Předškolní věk je považován za věk hry, neboť hra tvoří základní činnost dítěte v tomto období. Prostřednictvím hry dítě poznává svět. Ve světě hry, tj. ve světě symbolů, fantazie, snů a přání uspokojuje své potřeby a vyjadřuje sebe samo, rozvíjí svůj intelekt, tvořivost, vyjadřuje emoce, socializuje se.

UČENÍ HROU

Učení hrou by mělo být prožitkové a kooperativní, mělo by být založeno na přímých zážitcích dítěte, mělo by podporovat zvídavost, radost z učení a zájem o objevování. Předškolní vzdělávání má navazovat na spontánní činnosti dítěte, jeho vlastní plány, zájmy, potřeby a vůli. V tomto duchu se má dítě dále cíleně podněcovat a stimulovat tak, aby byly naplněny cíle předškolního vzdělávání.  Kdo jsme my ? -  Kontakt