KALENDÁŘ AKCÍ


Předběžně domluvené akce v roce 2023/2024

Každý měsíc probíhá pravidelná sportovní hodina s oblíbeným trenérem v rámci projektu "Škola v pohybu" a také hračičkový den.
Další již přesně naplánované akce budou každý měsíc zveřejněny výše v daném měsíci .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.9.2023 - Rodičovské schůzky
19.9.2023 - Seznamovací opékačka na zahradě MŠ
20.9.2023 - Hodina sportu s trenérem -  projekt Škola v Pohybu
  září 2023 - Koulela se ze dvora.... bramborový týden
  září 2023 - Podzimní rovnodennost - oslava hojnosti
27.9.2023 - Pouťový skákací hrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
říjen 2023  - Logopedická depistáž
říjen 2023 -  Týden knihoven - návštěva knihovny v Řepici
říjen 2023 -  Den STROMŮ
23.10.2023 - Divadlo Divoloď -  pohádka "Dlouhý, Široký a Bystrozraký"
 říjen 2023 - DÝŇOHRÁTKY v MŠ - podzimní tvoření
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 listopad 2023 - Dušičkový den v MŠ
16.11. 2023 - Divadlo ZVONEČEK -  pohádka "O slepičce a kohoutkovi"     
 listopad 2023 - Vánoční tvoření - rodiče s dětmi
listopad 2023- rozsvícení Vánočního stromečku v Řepici - krátké adventní pásmo dětí z MŠ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prosinec 2023Vánoční fotografování
prosinec 2023 - Vítání nových řepických občánků v Mateřské škole 
prosinec 2023 - Betlém - dramatizace v podání dětí z MŠ - Vánoční posezení s rodiči
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.1.2024 - Divadlo DIVOLOĎ - pohádka "Quido a strašidelná škola "
leden - únor 2024 - depistáž školní zralosti - PPP Strakonice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.2.2024 - Divadlo Zvoneček - pohádka "Otesánek"
únor 2024 - Srdíčkový láskyplný den
únor 2024 - karneval v MŠ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.3.2024 - divadlo DIVOLOĎ - pohádka " Kouzelný zvoneček"
březen 2024 - návštěva knihovny , Řepice, Strakonice - březen měsíc knihy
březen 2024 - návštěva Základní školy ve Strakonicích - předškoláčci
březen 2024 - Velikonoční tvoření - rodiče s dětmi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.4.-17.6.2024 - PLAVECKÝ VÝCVIK
duben 2024 - Dopravní policie v MŠ - duben - měsíc bezpečnosti
24.4.2024 - Divadlo Zvoneček - pohádka "O kačátku Jarouškovi"
30.4.2024 - Čarodějnický den v MŠ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
květen 2024 - Fotografování v MŠ
květen 2024 - Školkový výlet 
31.5.2024 - Dětský den v MŠ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
červen 2023 - Slavnostní pasování předškoláčků + ukončení školního roku